پوشش لوله بیتومن
پوشش لوله بیتومن

بیتومن، پوشش قیر اکسید شده پایه نفتی است که از سابقه مصرف طولانی به عنوان پوشش ضد خوردگی لوله های فولادی برخوردار است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.